Coach ventura

סיומות up & under,olajuan

סיומות up & under,olajuan

אקים
05יוני
0

שחקנים יקרים!

ברצוני להראות לכם מספר הטעיות אשר יעזרו לכם למצוא

פיתרונות טובים למצבי סיום לאחר חדירה.

כל שחקן כדורסל ודאי נתקל לעיתים במצב של חוסר עונים במהלך כניסה לסל

לאחר שלא הצליח לעבור את המגן.כאן בדיוק באים לידי ביטוי שני פרמטרים

שעושים את ההבדל בין שחקן ברמות הגבוהות לסתם עוד שחקן.

 הפרמטרים הם מגוון הסיומות שהשחקן יודע לבצע וקבלת ההחלטות של השחקן.

החדשות הטובות הם שמגוון סיומות זה דבר נרכש שאפשר לשפר על ידי

הכוונה נכונה של מאמן מיומן,לעומת זאת במקרה של  קבלת החלטות

המרכיב האינלקטואלי של השחקן הוא הגורם המכריע.

אם כי גם גורם זה ניתן לשיפור עד גבול מסוים.

בסרטון הבא מודגמת חדירה בא לא מצליח המתקיף לעבור את המגן,לכן

המתקיף נאלץ לבצע סיומת שעוזרת לו להתמודד עם המגן.

סיומת 1  סבסוב, נעילת המגן והגשה לטבעת - סיומת זאת מומלצת כאשר המגן צמוד למתקיף.

במצב זה ניתן לנעול את המגן ולהגיש את הכדור לסל ביד הרחוקה.

סיומת 2 סבסוב לקליעה - סיומת זאת נבצע כאשר המגן מאפשר מרחק מהמתקיף.

במצב זה הסבסוב יתבצע החוצה ואפילו בניתור לאחור על מנת להיתרחק  מהמגן. 

סיומת 3 olajuwon - שחקן הכדורסל אקים אולג'ואן נחשב בעיניי רבים לסנטר בעל

מגוון ההטעיות הרב ביותר בתולדות המשחק.בסרטון זה בתבצעת אותה הטעיה שאקים היה

מבצע, אך לא במצב הרגיל של גב לסל,אלה בחדירה של גארד ועצירה פתאומית.

סיומת 4 up & under - יונתן אברסון מבצע הטעייה קלאסית של גבוהים שנותנת פיתרון

מצויין לגארדים שנתקעים בחדירה לסל. 

שיהיה לכם אימון נעים,דיויד ונטורה.

צילום אלון ויינשטוק