Coach ventura

הטעיית תפוף

הטעיית תפוף

21מאי
0

שלום לכם!

בסרטון זה מדגים דיויד ונטורה הטעיית תפוף עם יציאות שונות.

הטעיית תפוף היא הטעייה שמתאימה למצבים של מגרש פתוח,בד"כ

בהתקפת המעבר כאשר המתקיף נמצא בתנועה כלפי המגן.

בשלב ראשון- המתקיף ישהה את הכדרור לאחור ותוך כדי יבצע תפוף

לצדדים של הרגליים,בו זמנית יש לבצע בלימה של המהירות.

שלב שני –המתקיף ישדר חדירה לצד הנגדי על ידיי מבט ובו זמנית יגרוף

את הכדור קדימה בחוזקה.

שלב שלישי- סיומת,בסרטון זה מודגמים שלוש סיומות שונות:

צעד וחצי,עצירה רגל רגל לקליעה ו cross over -jump side.

 

צילום אלון ויינשטוק