Coach ventura

אימון לשיפור הניתור באמצעות ווסט משקולות

אימון לשיפור הניתור באמצעות ווסט משקולות

09יונ
0

בסרטון זה מדגים מתן סדרת תרגילים לשיפור הניתור באמצעות ווסט משקולות.
 חשוב לשלב אימוני כוח בחדר כושר יחד עם אימוני הכוח המתפרץ על מנת להגדיל את מאסת השריר בגוף. מאסת שריר גדולה מאפשרת לגייס כמות יחידות מוטוריות לביצוע פעולה מהירה.

אזהרה !  אין לבצע תוכנית זו לפני ייעוץ עם מאמן כושר מוסמך.

לייעוץ והנחיות ניתן לפנות דרך דף יצירת הקשר באתר
http://coach-ventura.co.il/